WDSF19צZ

G2013/12/6

                                                               
Juveniles all girl 
Place  Name
1    ¨Z - Z 72
2    il - ۷O 69
3    ɵY - Pۧ 71
4    i - d 70
5    h - fa 74
6     - 73

Juveniles all girl ۤ
Place  Name
1    ¨Z - Z 72
2    il - ۷O 69
3     - 73
4    h - fa 74
5    ɵY - Pۧ 71
6    i - d 70

Juveniles all girl R
Place  Name
1    ¨Z - Z 72
2    i - d 70
3    il - ۷O 69
4    ɵY - Pۧ 71
5    h - fa 74
6     - 73

Juveniles all girl R
Place  Name
1    ¨Z - Z 72
2    i - d 70
3    il - ۷O 69
4    ɵY - Pۧ 71
5     - 73
6    h - fa 74

Juveniles all girl ˤ
Place  Name
1    ɵY - Pۧ 71
2    ¨Z - Z 72
3    il - ۷O 69
4    i - d 70
5    h - fa 74
6     - 73

Juveniles all girl غ
Place  Name
1    il - ۷O 69
2    ¨Z - Z 72
3    ɵY - Pۧ 71
4     - 73
5    h - fa 74
6    i - d 70

Junior all girl ֤TB
Place  Name
1    dɸ - IY 64
2    \N - L 67
3    u@ - 65

Junior all girl ֥|B
Place  Name
1    dɸ - IY 64
2    \N - L 67
3    - ɧ 66

Junior all girl CB
Place  Name
1    dɸ - IY 64
2    \N - L 67
3    u@ - 65

Junior all girl 
Place  Name
1    fO -  ߻ 62
2    dɸ - IY 64
3    \N - L 67
4    By~ - F 63
5    - æw 68
6    ¨Z - Z 72
7    il - ۷O 69
8    u@ - 65
9    i - d 70

Junior all girl ۤ
Place  Name
1    fO -  ߻ 62
2    dɸ - IY 64
3    By~ - F 63
4    \N - L 67
5    - æw 68
6    ¨Z - Z 72

Junior all girl R
Place  Name  Club / Nati
1    fO -  ߻ 62
2    dɸ - IY 64
3    \N - L 67
4    By~ - F 63
5    - æw 68
6    ¨Z - Z 72

Junior all girl 
Place  Name  Club / Nati
1    dɸ - IY 64
2    \N - L 67
3    ¨Z - Z 72
4    - ɧ 66
5    il - ۷O 69
6    ɵY - Pۧ 71

Junior all girl R
Place  Name  Club / Nati
1    fO -  ߻ 62
2    dɸ - IY 64
3    By~ - F 63
4    \N - L 67
5    - æw 68
6    u@ - 65

Junior all girl ˤ
Place  Name  Club / Nati
1    fO -  ߻ 62
2    dɸ - IY 64
3    \N - L 67
4    - æw 68
5    By~ - F 63
6    - ɧ 66
.
Junior all girl غ
1    dɸ - IY 64
2    \N - L 67
3    ¨Z - Z 72
4    u@ - 65
5    h - fa 74
6    il - ۷O 69
7    ɵY - Pۧ 71
8     - 73

Under 21 Youth Latin
Place  Name  Club / Nati
1    L  - 18
2    LǮ - p@ 23
3    L - ĬN 24
4    dT@ - ժ 21
5    dv޳ - LP 12
6    ӻ - ©g 11

Under 21 Youth Standard
Place  Name  Club / Nati
1    L  - 18
2    i q - k 17
3    ڬ - i~ 9
4    Ͷv - 帩 5

HAdult A Latin
Place  Name  Club / Nati
1    L  - 
2    Tx - i
3    q - 
4    ²^ - x\
5    Q - QD
6    § - ɦ|

HAdult A Standard
Place  Name  Club / Nati
1    L  - 18
2    { - iO 2
3    ²^ - x\ 3
4    i q - k 17
5    ڬ - i~ 9
6    { - j@ 77
7    Ͷv - 帩 5

HAdult B Latin
Place  Name  Club / Nati
1    q - 4
2    § - ɦ| 8
3    L  - 18
4    dv޳ - LP 12
5    { - j@ 77
6    ӻ - ©g 11
7    â - l 6

HAdult B Standard
Place  Name  Club / Nati
1    ²^ - x\ 3
2    ڬ - i~ 9
3    { - j@ 77
4    { - ҭ 10

HAdult C Latin
Place  Name  Club / Nati
1    Q - QD 19
2    q - g 13
3    § - ɦ| 8
4    dv޳ - LP 12
5    â - l 6
6    i ` - S 14
7    Ž - x޳ 16

HAdult C Standard
Place  Name  Club / Nati
1    ڬ - i~ 9
2    { - ҭ 10

ൣJuveniles 1 C Latin
Place  Name  Club / Nati
1    v - w 61
2    յ{ - ޳ 76
3    ŧ - 75

ൣJuveniles 1 D Latin
Place  Name  Club / Nati
1    v - w 61
2    յ{ - ޳ 76

ൣJuveniles 2 A Latin
Place  Name  Club / Nati
1    if - w 58
2    ŧ - i 57
3    ŧ - 75

ൣJuveniles 2 B Latin
Place  Name Club / Nation
    if - w 58
2    ŧ - d 59
3    ŧ - 75

ൣJuveniles 2 C Latin
Place  Name Club / Nation
1    if - w 58
2    ŧ - d 59
3    - ͺY 60
4    v - w 61
5    ŧ - 75

Junior 1 A Latin
Place  Name
1    hm - lL 51
2    L@ - 48
3    - R 32
4     _ -  O 42
5    fQ - 50
6    Q禨 - Q 43

Junior 1 A Standard
Place  Name
1    hm - lL 51
2    L@ - ɦw 40
3     _ -  O 42
4    ÿ - [ 41
5    Q禨 - Q 43
6    J_ - JZ 52

Junior 1 B Latin
Place  Name
1    hm - lL 51
2    - R 32
3     _ -  O 42
4    Lf - δ@ 56
5    fQ - 50
6    [M - F 46

Junior 1 B Standard
Place  Name
1    hm - lL 51
2     _ -  O 42
3    ŧ - i 57
4    ÿ - L 37

Junior 1 C Latin
Place  Name
1    [M - F 46
2    l - Yo 47
3    fQ - 50
4    Q禨 - P 54
5    Lf - δ@ 56
6    - iܧD 53

Junior 1 C Standard
Place  Name
1    ÿ - [ 41
2    ŧ - d 59

Junior 2 A Standard
Place  Name
1    L - LK 25
2    L@ - ɦw 40
3    E - L 34

Junior 2 A Latin
Place  Name
1    L - LK 25
2    L@ - 48
3    Lx - dK 30
4    - R 32
5    Ǥh - |E 33
6    dv - Bڬ 36

Junior 2 B Latin
Place  Name
1    Lx - dK 30
2    Ǥh - Bڬ 35
3    - R 32
4    ⴺ - x 38
5    at - a 31
6    E - L 34
7    W - cx 39

Junior 2 B Standard
Place  Name
1    ÿ - L 37
2    E - [ 29

Junior 2 C Latin
Place  Name
1    Ǥh - |E 33
2    Lx - dK 30
3    dv - Bڬ 36
4    at - a 31
5    ÿ - L 37
6    ⴺ - x 38

C~Youth A Standard
Place  Name
1    LǮ - ů 20
2    L - LK 25
3    E - L 34

C~Youth A Latin
Place  Name
1    LǮ - p@ 23
2    L - LK 25
3    dT@ - ժ 21
4    L - ĬN 24
5    dv޳ - iͺq 22
6    | - X 26

C~Youth B Latin
Place  Name
1    L - ĬN 24
2    dT@ - ժ 21
3    dv޳ - iͺq 22
4    | - X 26
5    ӻ - ©g 11
6    Gt - d䭵 27
7    E - [ 29

C~Youth C Latin
Place  Name
1    LǮ - ҭ 28
2    L - ĬN 24
3    dT@ - ժ 21
4    | - X 26
5    Gt - d䭵 27
6    E - [ 29
7    dv޳ - LP 12